Tài liệu pháp lý

Tại đây, bạn có thể truy cập và xem xét tất cả các tài liệu cần thiết mô tả chi tiết các điều khoản và điều kiện khi kinh doanh với Exness.

Exness (SC) Ltd

Thỏa thuận và Điều khoản

Quy trình và Chính sách

Exness B.V.

Thỏa thuận và điều khoản

Thủ tục và chính sách

Công ty TNHH Exness (VG)

Thỏa thuận và điều khoản

Thủ tục và chính sách

Tài liệu quan trọng

Thông báo

Hãy cập nhật những phát triển mới nhất và các thông báo quan trọng liên quan đến tài liệu pháp lý và hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Phần này bao gồm các cập nhật kịp thời và thông tin cần thiết có thể ảnh hưởng đến giao dịch và nghĩa vụ hợp đồng của bạn với chúng tôi. Từ các cập nhật về thỏa thuận khách hàng đến thông báo về các điều khoản mới, mọi thông tin bạn cần biết về các thay đổi và triển khai sẽ được đăng tải ở đây để giữ bạn được thông tin và chuẩn bị sẵn sàng.

Rating:
4.9/5
Tăng lợi nhuận của bạn lên 200%
Nhờ vào khoảng chênh lệch cạnh tranh từ 0.1 pips tại Exness.